RAMAKRISHNA VEDANTA VERENIGING NEDERLAND

Rijksweg 141, 9423PA, HOOGERSMILDE, Holland

 

You may also visit our simple, brief Information WEBSITE: Click here

This is the main website.

No cookies, no desire to collect any information, nothing.

This website is only to give you information about us.

Enter

[or read the privacy statement below]

 

Privacy Verklaring

1. Dit is niet-commerciele website. Deze website is uitsluitend voor niet-commerciele doeleinden.
U bent van hartelijk welkom om de website en de informatie die deze bevat te gebruiken. Het doel van deze website is het verspreiden van kennis en spiritualiteit.

UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS

2. Wij gebruiken geen cookies of Google analytics. We vezamelen geen persoonlijke informatie over bezoekers van onze website. We verkopen of kopen nooit gegevens of informatie.
3. Onze webservice provider is Robohost. Robohost genereert een logboek met bezoeken, [IP-adres, dag en tijdstip van bezoek, enzovoort] die u niet identificeren. De aldus verzamelde informatie bevindt zich al in het publieke domein.
4. We gebruiken een externe link [youtube] op onze pagina's. Door op de link van derden te klikken of door deze verbindingen mogelijk te maken, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen.
We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen.
5. U bent hier uit uw eigen vrije wil gekomen. Als u wilt doorgaan, druk dan op AKKORD en ga verder alstublieft. Alweer, u bent van harte welkom. Moge u quality time hebben op onze website.

AUM vrede, vrede, vrede!

 AKKORD

Privacy declaration

1. This is a non-commercial website. This website is for non-commercial purposes only.
You are welcome to use the website and the information it contains. The purpose of this website is to spread knowledge and spirituality.

YOUR PRIVACY IS IMPORTANT TO US

2. We do not use cookies or Google analytics. We do not collect personal information about visitors to our website. We never sell or buy data or information.
3. Our web service provider is Robohost. Robohost generates a log of visits, [IP address, day and time of visit, etc.] that do not identify you. The information thus collected is already in the public domain.
4. We use an external link [youtube] on our pages. By clicking on the third party link or enabling these connections, third parties may collect or share information about you.
We do not control these third party websites and are not responsible for their privacy statements.
5. You came here of your own free will. If you want to continue, press ACCEPT and continue please. Again, you are very welcome. May you have quality time on our website.

Om! peace, peace, peace!

ACCEPT

Niet Accord / Do not Accept